Wydarzenia

Wielkopostny Dzień Skupienia

Pod hasłem Dwie zdrady, jedno miłosierdzie
odbywał się w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego tegoroczny Wielkopostny
Dzień Skupienia dla młodzieży męskiej. Od piątku 19 lutego, aż do niedzieli
uczestnicy rozważali dwie różne drogi wyborów. Jedna to droga Piotra, druga
Judasza. Każda z tych postaci nosi w sobie jakąś tragedię. Mimo to,
organizatorom spotkania przyświecał cel odmitologizowania zarówno jednego, jak
i drugiego bohatera. Celem było pokazanie, że mimo naszych grzechów, zdrad,
zawsze możemy liczyć na Boże Miłosierdzie, jeśli tylko się do Niego zwrócimy.W intencji kapłanów i nowych powołań modliliśmy się w
trakcie drogi krzyżowej, której stacje znajdują się w naszym zakonnym parku.
Czas adoracji był czasem zawierzenia siebie, swoich spraw, trudności, zdrad
Miłosiernemu Panu, także polecanymi w spowiedzi.Sobota przebiegła bardzo intensywnie, ponieważ do południa
rekolektanci brali udział w dwóch konferencjach odnośnie tematu. Po obiedzie
tzw. czas wolny, a więc wspólne wyjście na miasto, by uczestniczyć w grze typu
Escape Room, która odbywa się w rzeczywistości – w realnym tematycznym
pomieszczeniu, z którego aby wyjść trzeba bylo rozwiązać kilka zagadek. Wieczór
spędziliśmy pod znakiem gier.Podobnie, jak klerycy, niedzielę do południa
przeżywaliśmy w duchowy sposób. Klerycy: Romek Melnyk i Maksymilian Ślusarczyk
przygotowali krąg biblijny o ewangelii przemienieniu Jezusa. Po modlitwie Anioł
Pański i obiedzie, uczestnicy z parafii NSPJ w Szczecinie i św. Michała
Archanioła w Dobrzanach powrócili do domów. 

« wróć do listy wszystkich wydarzeń

Panie, proszę Cię gorąco: wlej Twoje światło w moją duszę, a rozpoznam jasno drogę, którą chcesz mnie prowadzić, abym Ci służył tak, jak Ty tego pragniesz. Prowadź mnie drogą, którą mi wyznaczyłeś. Okaż mi Twoją wolę i daj mi siłę i moc, bym mógł wytrwale pójść za Tobą. Jeśli taka Twoja wola, bym jako kapłan lub brat zakonny służył Polakom na emigracji – poślij mnie! Amen.