Wydarzenia

Dawid i Goliat

Wraz ze wspólnotą nowicjacką rozpoczęliśmy nasze skupienie adoracją Najświętszego Sakramentu w piątek wieczorem. Chcieliśmy w pełni zawierzyć ten czas Jezusowi, by On działał.
Napiętego planu dnia doświadczyliśmy w sobotę. Nie zabrakło konferencji, przypominającej historię życia Dawida, ze szczególnym uwzględnieniem walki z Goliatem i grzechu z Batszebą. Ten ostatni pokazał stan człowieka, którego zgubiła zupełna pewność siebie.

Mimo wszystko chcieliśmy zwrócić uwagę na to, jak radzić sobie z przeciwnościami, do czego wykorzystaliśmy wypełnianie „karty chorobowej/problemowej”. Uczestnicy mogli zdiagnozować swój problem, opisać go, a po konferencji dokonać konfrontacji i spróbować nakreślić sposoby „leczenia” go. Poznali, jakimi kłamstwami posługuje się diabeł, tu pewnym typem był Goliat, ale przede wszystkim mogli poznać środki i sposoby właściwego reagowania na sztuczki złego, czego typem była postawa Dawida.

Zdobyte umiejętności, w pewnym zakresie, uczestnicy mogli sprawdzić w czasie wspólnej zabawy w escaperoom’ie. To uczenie się dystansu do pewnych zachowań, postaw własnych, sprawdzenia swoich reakcji, ale przede wszystkim, weryfikacja, czy mogę liczyć na pomoc kogoś innego.

Wieczorem rozważaliśmy, jak dzisiaj współcześnie, reagują rówieśnicy uczestników skupienia na deklaracje o wyznawanej wierze, przyjętym systemie wartości. Jak rozmawiać z tymi, którzy nie podzielają naszych fundamentalnych zasad, albo się chwieją w wierze. 

Niedziela była zwieńczeniem tego szczególnego, jak podkreślali uczestnicy, czasu z Bogiem. Po kręgu biblijnym z nowicjuszami, włączyli się czynnie w posługiwanie w czasie liturgii. W czasie homilii, ks. Marcin Stefanik SChr, zwrócił uwagę na to, by przypatrzeć się sobie, swojemu powołaniu; by czynić to z pokorą, prawdziwością, wręcz okiem samego Jezusa. Przyjrzeć się, by zobaczyć i doświadczyć, jakże każdy z nas jest szczęśliwy – błogosławiony; przyjrzeć się, czego jeszcze brakuje do pełni tego szczęścia.

Bez wątpienia to spotkanie nie odbyło by się bez pomocy kl. Patricka Studniarza a przede wszystkim zaangażowania naszych duszpasterzy na Pomorzu Zachodnim: ks. Damiana Jędrzejaka z Dobrzan i ks. Jarosława Kocha z Pyrzyc, którzy dostrzegli potrzebę formacji powierzonej im młodzieży, także poza parafią. Z tych bowiem wspólnot i z podpoznańskich Wirów przybyli uczestnicy tego spotkania. 

ks. Marcin M. Stefanik SChr

« wróć do listy wszystkich wydarzeń

Panie, proszę Cię gorąco: wlej Twoje światło w moją duszę, a rozpoznam jasno drogę, którą chcesz mnie prowadzić, abym Ci służył tak, jak Ty tego pragniesz. Prowadź mnie drogą, którą mi wyznaczyłeś. Okaż mi Twoją wolę i daj mi siłę i moc, bym mógł wytrwale pójść za Tobą. Jeśli taka Twoja wola, bym jako kapłan lub brat zakonny służył Polakom na emigracji – poślij mnie! Amen.