Wydarzenia

Góra Tabor 2018

Nie siła, nie moc, ale
Duch
(Za 4,6) pod takim hasłem przebiegała w pierwszym tygodniu wakacji
(25-29 czerwca 2018 roku) Góra Tabor –
Spotkanie Młodzieży Chrystusa
. W tym roku zgromadziła w nowicjacie
chrystusowców w Mórkowie około osiemdziesięciu uczestników z naszych parafii (św.
Józefa i Chrystusa Króla w Stargardzie, NSPJ w Szczecinie, św. Michała
Archanioła w Dobrzanach, św. Jadwigi Królowej w Poznaniu, św. Ottona w Pyrzycach).Jest ona swoistym zakończeniem całorocznej pracy formacyjnej
w duszpasterstwie młodzieży i duszpasterstwie powołaniowym, stąd obecność także
Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla.  Ze
względu na charakter całego wydarzenia, program nie tylko uwzględniał część rekreacyjną
w postaci czasu na integrację i zabawę, ale jest przede wszystkim miał być podsumowaniem
tego, co w poszczególnych parafiach wydarzyło się na przestrzeni roku.Spotkanie oparte było na dwóch filarach. Jeden, związany ze
Słowem Bożym, drugi miał wyjaśnić w przystępny sposób działanie Bożego Ducha w
codzienności.Pierwszy dzień rozpoczął się już tradycyjnie od taborowego
świętowania, które poprowadził ks. Łukasz Klimek SChr wraz ze swoją młodzieżą.
Wieczorem, Siostry Uczennice Krzyża przeprowadziły nabożeństwo, które było
wprowadzeniem na Górę Tabor. Zachęcało do pozostawienia wszystkiego, co
zbyteczne, by wyruszyć na spotkanie z Jezusem.Kolejna wtorkowa odsłona programu przyniosła spotkanie z
Andrzejem Wronką, który pokazywał, jak ważna jest znajomość Pisma Świętego w
konfrontacji z innymi osobami, kiedy takie spotkania wymuszają na nas obronę
wiary. Kontynuacji tego tematu podjął się w środę ks. Adam Prozorowski,
proboszcz parafii św. Mikołaja w Mosinie. Zapoznał uczestników z prostymi
metodami studium biblijnego, pokazując także w formie warsztatów do czego ma
nas poprowadzić lektura Słowa Bożego.W wolnej chwili nie zabrakło rywalizacji sportowej, którą w
postaci turnieju siatkówki przygotował ks. Marek Nikiel SChr.  Hania Piosik z kolei, zajmująca się komponowaniem muzyki do filmów i reklam, jazzu
awangardowego, muzyki rozrywkowej, przygotowała warsztaty z radzenia sobie ze
stresem, używając do tego narzędzi zaczerpniętych ze świata dźwięków.Trzeci dzień w planie przewidywał nabożeństwo pokutne i
konferencje na temat darów Ducha Świętego w codzienności. Tę część przygotowali
członkowie Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej. Owocem tego dnia było przedstawienie
pracy w grupach, gdzie młodzież wykazała się wielką kreatywnością w zaprezentowaniu
każdego z darów. Wieczorem trzy tematyczne pantomimy zaprezentował Adam Kuliś,
którymi rozpoczął wieczorne misterium. Przerodziło się ono potem w muzyczne
uwielbienie.Tegorocznym kaznodzieją Góry Tabor był ks. Tomasz Źwiernik
ps. „Dziki”, kapelan zamojskiego zakładu karnego,  który każdego dnia odwołując się do liturgii
słowa wskazywał uczestnikom kierunek i zasady, najpierw wchodzenia, a potem
przebywania na Górze Tabor i ostatecznie, zejścia z niej i powrotu do
codzienności, gdzie mogą wykorzystać to wszystko, czego doświadczyli w czasie
tego młodzieżowego spotkania. Liczne przykłady inspirowały młodzież do wielu
przemyśleń.Nad muzyczną oprawą czuwała wraz z zespołem niezawodna Asia
Stanuch, która specjalnie na to wydarzenie napisała piosenkę i skomponowała
muzykę.Za przygotowanie przedsięwzięcia i logistykę odpowiadali wolontariusze
z duszpasterstwa akademickiego w Szczecinie oraz Pyrzyc. Z ramienia seminarium
duchownego Towarzystwa Chrystusowego w prace przygotowawcze, jak i przebieg
włączył się kl. Krzysztof de Bruijn SChr.Fotorelacja jest dostępna dzięki Pawłowi Dumie, który
śledził i nagrywał całe przedsięwzięcie.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia »

« wróć do listy wszystkich wydarzeń

Panie, proszę Cię gorąco: wlej Twoje światło w moją duszę, a rozpoznam jasno drogę, którą chcesz mnie prowadzić, abym Ci służył tak, jak Ty tego pragniesz. Prowadź mnie drogą, którą mi wyznaczyłeś. Okaż mi Twoją wolę i daj mi siłę i moc, bym mógł wytrwale pójść za Tobą. Jeśli taka Twoja wola, bym jako kapłan lub brat zakonny służył Polakom na emigracji – poślij mnie! Amen.