Wydarzenia

Zakończył się "MARATON POWOŁANIOWY"

Całodniowa modlitwa o nowe powołania do Towarzystwa Chrystusowego
(adoracja, nabożeństwa oraz Eucharystia pod przewodnictwem Wikariusza
Generalnego ks. Krzysztofa Grzelaka), w którą zaangażowali się wszyscy
alumni naszego seminarium wraz z formatorami i mieszkańcami Domu
Głównego (1 czerwca) a także cała wspólnota nowicjacka w Mórkowie (2
czerwca) zakończyła tegoroczny cykl modlitw o powołania do naszej
rodziny zakonnej. Tak zwany „Maraton powołaniowy”, który odbywał się w
dniach od 4 maja do 2 czerwca objął niemal wszystkie wspólnoty
parafialne prowadzone przez chrystusowców w Polsce oraz domy
formacyjne: seminarium i nowicjat.
W czasie kolejnych dni modlitw o powołania parafianie naszych
wspólnot modlili się przed współczesną ikoną przedstawiającą Jezusa -
Baranka Ofiarnego – Pasterza, który oddał życie za owce. Mały obrazek z
kopią tej ikony mogli zabrać do domów, by korzystając z zapisanej na
odwrocie modlitwy przedłużać prośbę do Boga o powołania. Wysłuchali też
homilii i rozważań traktujących o pięknie powołania i potrzebie
modlitwy za kroczących tą drogą i tych, których Bóg wzywa do swojej
służby.
Do wędrującej wraz z ikoną "Księgi modlących się o powołania"
wpisało się 1100 osób, które zadeklarowały regularne wspieranie
modlitwą naszego zgromadzenia, jego misji wśród emigrantów, a
szczególnie prosić Pana Boga o nowe zastępy chrystusowców, którzy pójdą
na krańce świata, wszędzie tam, gdzie biją polskie serca, bo „żniwo
wielkie, ale robotników mało”. (Łk 10,2)
„Dziękujemy wszystkim współbraciom, którzy bardzo poważnie
potraktowali wyznaczany ich wspólnocie dzień na modlitwę o powołania i
wraz z parafianami trwali na niej. Dziękujemy też za przyjęcie nas i
stworzenie prawdziwie braterskiej wspólnoty (...) Jesteśmy pewni, że bardzo wielu ludzi
modli się codziennie o powołania, wspiera nas i tych, do których
Chrystus mówi: «Pójdź za Mną». Niemniej konkretny dzień, w którym
angażuje się wszystkich parafian i zaprasza do modlitwy jest potrzebny,
bowiem przypomina, jak ważna jest sprawa budzenia powołań i wspierania
ich. Mamy świadomość, że my - powołaniowcy w pierwszej kolejności
posłani jesteśmy, by troszczyć się o powołania, ale bez szerokiego
wsparcia modlitewnego będzie to bardzo trudne” - referenci powołaniowi  zgromadzenia: ks. Mariusz
Sokołowski i ks. Robert Biel, 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia »

« wróć do listy wszystkich wydarzeń

Panie, proszę Cię gorąco: wlej Twoje światło w moją duszę, a rozpoznam jasno drogę, którą chcesz mnie prowadzić, abym Ci służył tak, jak Ty tego pragniesz. Prowadź mnie drogą, którą mi wyznaczyłeś. Okaż mi Twoją wolę i daj mi siłę i moc, bym mógł wytrwale pójść za Tobą. Jeśli taka Twoja wola, bym jako kapłan lub brat zakonny służył Polakom na emigracji – poślij mnie! Amen.