Zapraszamy

XII Kongres Służby Liturgicznej18.07.2016

Organizatorzy: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej we współpracy
z Duszpasterstwem Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej

Gdzie: Poznań (Ostrów Tumski) - Domy Główny chrystusowców

Kiedy: 22-28 sierpnia 2016 roku

Temat: Triduum Paschalne

Dla kogo: chłopcy (szkoła podstawowa od IV klasy) i młodzież męska (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, studenci); zachęcam, aby również uaktywnić służbę liturgiczną z filii

Kursy: 4 grupy – ministranci, lektorzy, ceremoniarze I (ogólny) i ceremoniarze II (Triduum Paschalne)

Koszt: 80 zł (w przypadkach, kiedy uczestnik ani parafia nie są w stanie pokryć kosztów uczestnictwa, proszę o kontakt z organizatorem; jestem zdania, że finanse nie powinny stać na przeszkodzie formacji)

Program: katecheza liturgiczna, warsztaty poszerzające wiedzę i praktyczne umiejętności liturgiczne, kurs lektorski i dla ceremoniarzy, warsztaty biblijne (z naciskiem na liturgię słowa Wigilii Paschalnej), wyjaśnienie znaków (symboli) tego czasu, po raz kolejny zwrócenie uwagi na chrzest – jako nowe życie, pielgrzymka LSO

Zgłoszenia: opiekunowie do 10 sierpnia przekazują listę uczestników (imię, nazwisko, wiek, rodzaj grupy) pocztą elektroniczną (najlepiej)

Kontakt: ks. Marcin Stefanik SChr; kom: 503 92 70 92; mail: mstefanik@chrystusowcy.pl

www.chrystusowcy.pl/pow
www.facebook.com/kongresSL/

Zapisz się na to wydarzenie

Przed wysłaniem upewnij się, że wypełniłeś wszystkie pola formularza!


« wróć do listy wszystkich zaproszeń

Panie, proszę Cię gorąco: wlej Twoje światło w moją duszę, a rozpoznam jasno drogę, którą chcesz mnie prowadzić, abym Ci służył tak, jak Ty tego pragniesz. Prowadź mnie drogą, którą mi wyznaczyłeś. Okaż mi Twoją wolę i daj mi siłę i moc, bym mógł wytrwale pójść za Tobą. Jeśli taka Twoja wola, bym jako kapłan lub brat zakonny służył Polakom na emigracji – poślij mnie! Amen.