Wydarzenia

Tydzień modlitw o powołania do życia kapłańskiego i zakonnego 2013 r.

Rozpoczyna się Tydzień modlitw o powołania
kapłańskie i zakonne! W tych dniach szczególnie chcemy kierować nasze
modlitwy do Boga o nowe powołania, o dobrych nowych pasterzy i o nowe
powołania z pośród dziewcząt do zakonów żeńskich. Owszem,
każdy czas jest dobry na taką modlitwę i nawet wskazane jest, aby
często o powołania się modlić (wiem, że wielu z Was to czyni) jednak
skoro Kościół wyznacza specjalny tydzień po to, aby o powołaniu
przypomnieć, o nim mówić, do niego zachęcać, pomagać powoływanym do
zgody na Boży plan za wzorem Maryi, po to, by pomagać, by umieli
radośnie i z odwagą powiedzieć TAK, to warto do tego się przyłączyć!
Powiedz, choćby tyle: Jezu, Pasterzu, daj nam nowych kapłanów, nowe
siostry zakonne, by nie zabrakło tych, którzy będą mówić o Twojej
miłości. A jeśli brakuje Ci własnych słów, to skorzystaj z modlitwy
papieża Pawła VI: MODLITWA O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE
"O Jezu,
Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami
dusz, pociągnij ku Sobie gorące i szlachetne umysły młodych i uczyń ich
Swoimi naśladowcami, i Swoimi sługami
Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego ponawiasz na ołtarzach Swoją Ofiarę.

Ty, o Panie, który zawsze żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz
przed nimi horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się
prośba wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości, by odpowiadając na
Twoje wołanie przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało
mistyczne – Kościół i byli solą ziemi, i światłością świata.

Rozszerz, o Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc
kobiecych, czystych i wielkodusznych, i wlej w nie pragnienie
doskonałości ewangelicznej, oddania się służbie Kościoła oraz braciom
potrzebującym pomocy i miłości
Amen."

« wróć do listy wszystkich wydarzeń

Panie, proszę Cię gorąco: wlej Twoje światło w moją duszę, a rozpoznam jasno drogę, którą chcesz mnie prowadzić, abym Ci służył tak, jak Ty tego pragniesz. Prowadź mnie drogą, którą mi wyznaczyłeś. Okaż mi Twoją wolę i daj mi siłę i moc, bym mógł wytrwale pójść za Tobą. Jeśli taka Twoja wola, bym jako kapłan lub brat zakonny służył Polakom na emigracji – poślij mnie! Amen.