Charyzmat zakonu

Chrystusowiec to kapłan/brat zakonny dla Polonii Zagranicznej

Dzisiejszy świat ma nam bardzo wiele do zaoferowania. Niezwykłe zdobycze techniki, olbrzymi wybór możliwości rozrywki i spędzania wolnego czasu, a także łatwość zdobywania informacji, w przekraczaniu granic czy też podróżowania – można dziś dotrzeć szybko, wygodnie i bezpiecznie w każdy zakątek świata. Wielu Polaków obecnie korzysta zwłaszcza z tych ostatnich dobrodziejstw i emigruje z Ojczyzny poszukując "lepszego życia".

Uważa się, że kilkanaście milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia żyje w różnych krajach na całym świecie. Nasze zgromadzenie zakonne: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej sprawuje nad nimi duchową opiekę. Naśladując Chrystusa Miłosiernego jesteśmy posłani, wszędzie tam gdzie biją polskie serca, a więc niemal na wszystkie kontynenty świata.

Kto powołał Zgromadzenie?

Kwestia opieki duszpasterskiej nad Polakami mieszkającymi poza granicami kraju nurtowała wielu Pasterzy Polskiego Kościoła. Pilne potrzeby opieki nad emigracją polską dostrzegł w 30 latach XX wieku Prymas Polski, Sługa Boży kard. August Hlond. On to właśnie zdecydował się w 1932 r. przy pełnej aprobacie papieża Piusa XI na założenie nowego zgromadzenia zakonnego, którego organizację zlecił ks. Ignacemu Posadzemu.

Gdzie pracują Chrystusowcy?

Dziś nasze zgromadzenie liczy blisko 500 członków, a nasi duszpasterze pracują w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Argentynie, Australii, Nowej Zelandii, RPA, Anglii, Irlandii, Szkocji, Hiszpanii, Francji, Holandii, Włoszech, Islandii i na Węgrzech. Szczególną troską staramy się teraz otoczyć Rodaków mieszkających za wschodnią granica Polski: na Białorusi, Ukrainie i w Kazachstanie. Trwa tam intensywna odbudowa życia chrześcijańskiego i katolickiego, niszczonego celowo przez tak wiele lat.

Nasze zgromadzenie zakonne, którego członkowie są nazywani krótko chrystusowcami, otacza opieka duszpasterską Rodaków mieszkających poza granicami kraju lub też przebywających tam czasowo. Nasi księża w swojej posłudze wspierani są przez braci zakonnych, którzy pełnią rozmaite funkcje w domach formacyjnych, na placówkach w Polsce i za granicą. Całą naszą duchowość oraz życie opieramy na Chrystusie, głosząc całemu światu, że to właśnie On jest naszym jedynym i prawdziwym Królem, któremu warto bezgranicznie zaufać.

Czym wyróżniają się Chrystusowcy?

Szczególnie w Eucharystii i poprzez Eucharystię jednoczymy się z Chrystusem, ukazując jednocześnie całemu światu, że właśnie we Mszy Świętej w sposób szczególny jest obecny Ten, dla którego warto poświęcić swoje życie. Eucharystia będąca źródłem naszego życia duchowego i zakonnego, jednoczy nas z Bogiem obecnym na wszystkich ołtarzach całego świata. Sama nazwa – chrystusowcy - wskazuje jasno, kto jest dla nas najważniejszy, dla kogo służymy, i komu bezgranicznie się powierzamy. Pragniemy, więc naśladować naszego Pana w sposób doskonały, głosić Ewangelię swoim życiem i słowem, wreszcie stać się autentycznymi i wiarygodnymi świadkami Chrystusa.

Panie, proszę Cię gorąco: wlej Twoje światło w moją duszę, a rozpoznam jasno drogę, którą chcesz mnie prowadzić, abym Ci służył tak, jak Ty tego pragniesz. Prowadź mnie drogą, którą mi wyznaczyłeś. Okaż mi Twoją wolę i daj mi siłę i moc, bym mógł wytrwale pójść za Tobą. Jeśli taka Twoja wola, bym jako kapłan lub brat zakonny służył Polakom na emigracji – poślij mnie! Amen.