Kandydaci

Spotkania dla kandydatów do seminarium i na braci zakonnych w 2019 roku odbędą się w Seminarium Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu przy ul. Panny Marii 4 w dniach 5 lipca (piątek) oraz 29 lipca (poniedziałek)
o godz. 9:30
. Jeśli Bóg wzywa Cię do naszej wspólnoty, to ZAPRASZAMY!

Warunki przyjęcia do zgromadzenia:

Konieczny jest osobisty kontakt z osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie kandydatów. Rozmowy przed wstąpieniem do nowicjatu odbywają się zwykle w dwóch terminach (kandydaci wybierają jeden z nich i informują o tym duszpasterstwo powołań) w Poznaniu w budynku Wyższego Seminarium Duchownego, czy jak kto woli w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego na ul. Panny Marii 4.


Podanie

Dodatkowe informacje i zgłoszenia:

ks. Marcin Stefanik SChr
tel. 503 92 70 92

ul. Panny Marii 4
61-108 Poznań
61 64 72 100
pow@tchr.org

Tylko dla odważnych mężczyzn

Panie, proszę Cię gorąco: wlej Twoje światło w moją duszę, a rozpoznam jasno drogę, którą chcesz mnie prowadzić, abym Ci służył tak, jak Ty tego pragniesz. Prowadź mnie drogą, którą mi wyznaczyłeś. Okaż mi Twoją wolę i daj mi siłę i moc, bym mógł wytrwale pójść za Tobą. Jeśli taka Twoja wola, bym jako kapłan lub brat zakonny służył Polakom na emigracji – poślij mnie! Amen.