Linki

Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego: www.chrystusowcy.pl/seminarium/

Nowicjat Towarzystwa Chrystusowego: www.nowicjat.chrystusowcy.pl

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego: www.ide.info.pl

Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii: www.misjonarkidlapolonii.pl

Panie, proszę Cię gorąco: wlej Twoje światło w moją duszę, a rozpoznam jasno drogę, którą chcesz mnie prowadzić, abym Ci służył tak, jak Ty tego pragniesz. Prowadź mnie drogą, którą mi wyznaczyłeś. Okaż mi Twoją wolę i daj mi siłę i moc, bym mógł wytrwale pójść za Tobą. Jeśli taka Twoja wola, bym jako kapłan lub brat zakonny służył Polakom na emigracji – poślij mnie! Amen.