Założyciel zgromadzenia

Kardynał August Hlond

Sługa Boży August Hlond przyszedł na świat 5 lipca 1881r. w Brzęczkowicach koło Mysłowic. Do szkoły uczęszczał w Zawodziu, Chorzowie, Brzezince a potem we Włoszech. W roku 1896 rozpoczął nowicjat w Towarzystwie Salezjańskim. Po złożeniu pierwszych ślubów zakonnych studiował w Rzymie filozofię. Studia teologiczne ukończył w Oświęcimiu i w dniu 23 września 1905r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk księdza biskupa A. Nowaka w kościele SS. Wizytek w Krakowie.

Kardynał August Hlond3 stycznia 1925r. otrzymał sakrę biskupią, w 1926 roku zostaje Prymasem Polski, a rok później kardynałem.

W czasie swojego kapłańskiego życia wiele lat spędził poza krajem. Po wojennej tułaczce w roku 1946 kardynał Hlond wrócił do kraju. W tym czasie stolica prymasowska gnieźnieńska została złączona z metropolią warszawską. Przed wyjazdem z Poznania w Księdze Pamiątkowej chrystusowców napisał: "Was nie żegnam. Między nami nie ma dali. Wszędzie łączą nas Potulice i potulicki duch. W nim zawsze się odnajdziemy. Bądźcie tymi, którymi ślubowaliście być: wskazując drogi Boże pielgrzymstwu polskiemu. W pokorze i ofierze zupełnej, a nade wszystko w bezgranicznym umiłowaniu duszy polskiej służcie sprawie Królestwa Bożego tam, gdzie ojczyste tęsknoty toczą i łamią serca."

Dnia października 1948 r. w Warszawie zgasło serce Wielkiego Prymasa. Więcej informacji na stronie o Kardynale Auguście Hlondzie →.

Ks. Ignacy Posadzy

Do współpracy z ks. kard. Hlondem Opatrzność Boża wyznaczyła Sługę Bożego ks. Ignacego Posadzego. Ks. Ignacy urodził się w Szadłowicach koło Inowrocławia. Do gimnazjum uczęszczał w Inowrocławiu. Po złożeniu egzaminu maturalnego w roku 1917 udał się na studia filozoficzno-teologiczne do Manastyru i Fuldy. Po ukończeniu studiów ks. Posadzy w 1921 r. otrzymuje święcenia kapłańskie. W czasie swojej pracy kapłańskiej wiele czasu spędza wśród Polonii staje się Współzałożycielem nowej rodziny zakonnej.

Ks. Ignacy PosadzyBóg pozwolił Ojcu Współzałożycielowi doczekać 50-lecia Towarzystwa. 17 stycznia 1984r. powołał go do Siebie. Ks. Ignacy Posadzy był Współzałożycielem Towarzystwa Chrystusowego, a jednocześnie jego pierwszym Przełożonym Generalnym. Więcej informacji na ten temat na stronie o Ojcu Ignacym Posadzym →.

Po nim kolejno funkcję tę pełnili księża: F. Berlik, W. Kania, Cz. Kamiński, E. Szymanek, B. Nadolski, T. Winnicki i obecnie Tomasz Sielicki.

Panie, proszę Cię gorąco: wlej Twoje światło w moją duszę, a rozpoznam jasno drogę, którą chcesz mnie prowadzić, abym Ci służył tak, jak Ty tego pragniesz. Prowadź mnie drogą, którą mi wyznaczyłeś. Okaż mi Twoją wolę i daj mi siłę i moc, bym mógł wytrwale pójść za Tobą. Jeśli taka Twoja wola, bym jako kapłan lub brat zakonny służył Polakom na emigracji – poślij mnie! Amen.